Ambulanssisimulaattori

Suomen ensimmäinen ambulanssisimulaattori

Creanex Oy valmisti XAMK:ille ainutlaatuisen ambulanssisimulaattorin. Simulaattorissa pystytään tehokkaasti simuloimaan ajon vaikutusta potilaiden hoitoon. Simulaattori on toteutettu Volkswagen Amarokin päälle tehtyyn ambulanssiin. Ambulanssista on korvattu jousitus liikealusta komponenteilla. Simulaation näyttönä toimii viisi metrinen kaareva 180asteen näyttöratkaisu.

Uuden simulaattorin avulla opiskelijat voivat harjoitella hätätilanteita varten jo opintojensa aikana, ennen todellisiin ensihoidon tilanteisiin joutumista. Xamkista valmistuvat ensihoitajat omaavat näin jo työelämään siirtyessään hyvät valmiudet ambulanssityöskentelyyn, mikä edistää merkittävästi potilasturvallisuutta. Sote-uudistuksen myötä matkat sairaaloihin pitenevät, jolloin ambulanssissa tehtävän ensihoidon merkitys tulee korostumaan entisestään.