Koulutusympäristöt oppilaitoksille

Creanex tarjoaa maanrakennus- ja logistiikka-alan oppilaitoksille uuden sukupolven ratkaisuja työkonekoulutuksen kehittämiseen. Tutkimusten mukaan saman työn tekemisessä voi olla jopa 20–40 %:n tuottavuuseroja kuljettajien välillä. Erot muodostuvat koneen käsittelytaidoista sekä kyvystä suunnitella omaa työtä.

Virtuaalinen koulutusympäristö – tehokas ja turvallinen tapa oppia

Virtuaaliset koulutusympäristömme helpottavat ja tehostavat opetusta mielekkäällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Oppiminen on todellista, mutta vahingot koneelle ja ympäristölle vain virtuaalisia. Jokainen haluaa oppia ja opettaa näillä laitteilla!

Kehitystä oppimisen ehdoilla

Creanexin opetussimulaattoreissa suunnittelun lähtökohdat ovat aina pedagogiset. Etenemme puhtaasti oppimisen ehdoilla. Tavoitteena on, että simulaattori on mahdollisimman helppo ottaa osaksi koulutusta. Kouluttajan työn helpottaminen ja oppilaan motivaation ylläpitäminen monipuolisilla harjoituksilla ovat suunnittelussa tärkeitä. Simulaattoriharjoitukset suunnitellaan vastaamaan koulutustarvetta: millainen koulutus, sellainen harjoitussisältö.

Oikoteitä oppimiseen ei ole

Taito ohjata ja käyttää konetta on rakennettava suunnitelmallisesti. Opetussimulaattoreissa on koneen hallintaan, työtekniikoihin ja työn suunnitteluun liittyviä ohjelmia ja harjoituksia. Jokaisella oppilaalla on oma kirjautumisavain, jonka avulla simulaattori tunnistaa opiskelijan ja ohjaa hänet suunniteltuihin harjoituksiin ja opintokokonaisuuksiin. Oppilaat voivat harjoitella esimerkiksi työmaaharjoituksia, koneen hallintaa tai yksittäisiä työvaiheita, kuten kuorman purkamista tai nippujen kuormaamista. Tekemällä oppii ja harjoitus tekee mestarin!

Creanex tuo oman työn suunnittelun uudelle tasolle

Koulutussimulaattori on ympäristö, jossa työkoneen käyttöä harjoitellaan mahdollisimman aidon tuntuisessa tilanteessa. Simulaattorin ohjaimet ja toiminnot ovat kuin oikeassa työkoneessa. Äänimaailma, visuaaliset efektit ja jopa liiketuntuma voidaan ottaa osaksi simulointia. Harjoittelumaastot voidaan suunnitella ja rakentaa koulutustilanteiden asettamien vaatimusten pohjalta.

Oman työn suunnittelu on perinteisesti ollut haastava opetusvaihe. Simulaattoriympäristössä samat tilanteet on mahdollista käydä läpi useita kertoja. Tämä antaa mahdollisuuden oppia myös oman työn suunnittelua aivan uudella tavalla.

Opetuksen hallinta ja oppilaiden edistymisen seuraaminen on vaivatonta erillisen SimTrainer-työkalun avulla. Lue lisää SimTrainerin antamista mahdollisuuksista