Simulaattoriratkaisun suunnittelu ja toteutus

Simulaattoriympäristön suunnittelu lähtee aina siitä, mikä on sen käyttötarkoitus. Creanexilla on useita hyviä esimerkkejä toimivista ratkaisuista, joita voidaan hyödyntää uusien ympäristöjen ideoinnissa ja toteutuksessa. Simulaattori on kokonaisvaltainen laiteprojekti, jossa suunnitellaan mekaniikka, sähköistys sekä näyttöratkaisut – ja usein myös ääniratkaisut.

Suunnittelussa huomioidaan aina

-Laitteen käyttötapa ja sijoituspaikka: simulaattori voidaan sijoittaa pyörille, pöydälle tai kiinteästi lattiaan
-Yrityksen brändi ja koneen muotokieli
-Käyttöergonomia
-Näyttö- ja usein myös ääniratkaisut
-Laitteen kuljetettavuus

Simulaattoria varten valmiista koneesta luodaan virtuaalinen malli. Virtuaalinen koneen visuaalinen malli luodaan yleensä varsinaisen koneen suunnittelumalleista. Simulointiin kuuluvat lisäksi äänimaailma ja erilaiset visuaaliset efektit.

Tuotekehityksen vaatimukset poikkeavat usein koulutuksen ja markkinoinnin tavoitteista. Koneen ja työympäristön toteutuksessa otetaan huomioon Tuotekehityksen, opetuksen sekä markkinoinnin tavoitteita. Ne ratkaisevat, kuinka tarkkoja malleja kulloinkin on tarpeen tehdä.Kun mukana on koneen oma ohjausjärjestelmä, toteutamme tarpeelliset anturi- ja toimilaitesimuloinnit. Näin koneesta tulee ohjausjärjestelmänkin kannalta oikea. Simulointien tarkkuudesta kertoo se, että tekemämme koulutussimulaattorit ovat yleisesti myös tuotekehityksen käytössä.Creanexilla on runsaasti erilaisia valmiita simulointeja hydraulisille komponenteille, antureille, ohjausväylille sekä sähköisille komponenteille. Tarvittaessa simulointeja voi ulkoistaa itsenäisiksi osakomponenteiksi (Simulink, Matlab, Python ym.). Tämä tuo joustavuutta simulointiin.